asielopvang
Foto van Eva Jinek

Burgemeesters voor meer kleinschalige asielopvang

Jan Hamming en Mark Buys, twee Brabantse burgemeesters schreven een brandbrief. Geen oude sporthallen meer met minstens 1000 vluchtelingen op elkaar gepakt die geen kant op kunnen. De menselijke maat moet terug in de asielopvang.

Mark Buys, burgemeester van Boxtel, kreeg mensen binnen op de crisisnoodopvang. 50 minderjarige meiden uit Eritrea,  “die er zo slecht aan toe waren, dat we in Boxtel gezegd hebben, ze blijven gewoon hier, we vinden het niet humaan om ze voor de 3de keer door te plaatsen. Dit zijn onze meisjes, ze moeten blijven. Ook al mag het eigenlijk niet van het Rijk, toch zijn we begonnen met taallessen en integratie.”

Jan Hamming burgemeester van Heusden heeft 125 Syrische jongens opgevangen in een klooster, met 150 vrijwilligers daarom heen. Er waren ook ondernemers bij betrokken, er is bijvoorbeeld een kledingwinkel ingericht. Kleinere opvang betekent dat de vluchtelingen een gezicht krijgen, aandacht voor hun verhaal. Een goed gevoel bij de mensen die helpen ook. “Bij een grootschalige opvang is het een golf die over ons heen komt. Daar worden mensen bang van.”

Als mensen goed geïntegreerd zijn kunnen ze ook zelfstandig keuzes maken.

Jan Hamming, burgemeester Heusden

Mark Buys zegt als je iets als gemeente iets wil doen,  je altijd met getallen boven de 300 te maken krijgt. Volgens het Rijk is dat efficiënt. Maar dat is helemaal niet zo. Er is beperkt gekeken en dan vooral naar kosten voor het COA. Want als je bijvoorbeeld de politiekosten bekijkt is dat helemaal niet zo gunstig. We zijn verantwoordelijk voor onze burgers die zorgen hebben en voor goede, snelle duurzame integratie. Voor een gemeente is 300 echt al problematisch.

Jan Hamming: ”De feiten zijn zo, veel onderzoeken wijzen dat uit,  dat als mensen goed geïntegreerd zijn, ze ook zelfstandig keuzes kunnen maken. Als je mensen aan het uitkeringsinfuus legt, dat doen we in Nederland, vaak jarenlang, dan blijft men passief.” Ook mensen die geen status zullen krijgen zijn gebaat bij goede integratie. Hebben dan uiteindelijk een betere kans in het land van herkomst.”